Testsida

Kan du motorerna?

Kan du 80- och 90-talets mc-motorer? Här får du tio snabba att bedöma din kunskap med.

1 / 10

Typisk bild från när någon bänkar en motor. I detta fallet en...

2 / 10

Denna motor hör hemma i en...

3 / 10

Denna motor placerar du som hemmahörande i en...

4 / 10

Plättlätt! Denna motor sitter i en...

5 / 10

Denna fining brukar sitta i en...

6 / 10

Denna motor sitter i en...

7 / 10

Vad ser du för mc-motor här?

8 / 10

Här ser vi solklart en...

9 / 10

Denna motor hittar du vanligvis i en...

10 / 10

Denna V-motor gör sig hemma i en...

Your score is

The average score is 75%

0%